Om M&M

Maria Mattsson vill genom ‘A Business Formula’ nå fram till Er som är ägare och ledare och förbättra hela Ert arbetsliv. Via sina workshops presenterar Maria sitt nytänkande i ett starkt business koncept för att förbättra arbetsdagen. Det ger dig en större träffsäkerhet som gör att du sparar tid. Det ger genvägar i arbetslivet. Genvägar för att nå dit du vill snabbare och enklare. Som också får en positiv påverkan på hela ditt liv.

Viktiga punkter som samarbete och teamwork tas även upp tillsammans med konflikthantering och problemlösning. Vidare vikten av hur man utformar större affärer och affärsmöten, ett nytänkande inför Era affärsrelationer, produktiva affärsmöten och affärsresor ger en ny form av tillfredsställande känsla för alla parter.

Om Maria Mattsson

Maria är Grundaren till GC Network. Hon arbetar som inspiratör. Eftersom Maria har en bakgrund från affärslivet skapade hon även A Business Formula och Din egen Business Formula, för att nå ut till företagare, entreprenörer och ledare i näringslivet. Meningen med hennes affärskoncept är att skapa bättre affärsrelationer, nya former för utveckling som ger större framgång. Maria vill förmedla en klar strategi för att nå sina mål snabbare. Hennes senaste tillskott i Business Konceptet presenterar hon som: ’Fortsättningen’, som också speglar hennes inre resa, till att finna den viktigaste nyckeln till framgång.