En av höstens föreläsningar. Här presenteras jag med mitt nya.
Mitt Business Koncept har nu fått sin fjärde del. Del 4: “Fortsättningen – Din inre resa”.
Även i år är jag en av flera föreläsare på Framgångsresan i Kroatien med Affärsnätverket Quality Business Network.

Maria Mattsson

Maria är författare till boken: ’Livsformen – Så får du ut mer av livet’. Sedan hon publicerade boken har hon ägnat sin tid till att nå ut till fler, genom att möta människor i föreläsningar, workshops och i individuell vägledning. Parallellt har hon fortsatt sitt skrivande och skapat ett Business Koncept: ’A Business Formula’, där hon även möter och inspirerar entreprenörer och ledare utifrån sina insikter och spaningar från sitt liv, sin entreprenörsbakgrund samt alla erfarenheter från att ha arbetat i ledande befattningar i 25 år. Hennes senaste tillskott i Business Konceptet presenterar hon som: ’Fortsättningen’, som också speglar hennes inre resa, till att finna den viktigaste nyckeln till hennes egen framgång och fortsättning.

Fortsättningen – Din inre resa

Maria kommer att dela med sig av ‘Fortsättningen’. Hennes Business koncept: ’A Business Formula’ har nu fått sin fjärde del. Den här delen ger vägledning i livet, så också i ditt arbetsliv och i din affärsverksamhet. Det är huvudnyckeln till framgång på alla plan i livet.
Den personliga utvecklingen är avgörande för din livskvalitet. Människor vi möter som medvetet arbetar och leder sig själva, når sin framgång. De har förståelsen om att livets alla delar har en påverkan på livet, och söker sin sanning. Vi strävar ju alla efter att uppnå en känsla av meningsfullhet och lycka. Den inre drivkraften har vi alla med oss.

I ’Fortsättningen’ går Maria in på den andliga aspekten i livet, där intuitionen har en avgörande roll. Redan i samhället idag använder sig idrottskvinnor och idrottsmän av affirmation och tankens kraft för att nå sin framgång. I allt högre utsträckning börjar nu även högre ledare inse vikten av att kunna affirmera och skapa sin framgång. Maria har sedan tidigare redan förstått och öppnat upp nya tankegångar, även om det för en del kan anses som en oprövad väg, som inte är vedertagen.

För många framgångsrika ledare runt om i världen är det här ett förhållningssätt till livet. Fler och fler söker vägledning för att utveckla sin egen intuition. Många tar hjälp och anlitar människor med den här förmågan, även i sitt arbetsliv och i sin affärsverksamhet, på strategisk nivå.

Maria kommer att berätta om sina upplevelser, och den framgång dessa upplevelser har givit henne. Hon vill även här inspirera till eftertanke.

Konceptet ger dig:

  • Genvägar att nå dina mål och drömmar snabbare
  • Tydligare riktning i livet
  • Större fokus och träffsäkerhet
  • Tid
  • Perspektiv på dig själv och livet
  • Frihetskänsla
  • Lycka och mening