Överallt i massmedia och i världen pratas det om personlig utveckling. Personlig utveckling leder oss framåt i livet både privat och i karriären. Jag har jobbat med min personliga utveckling genom åren, och det ledde mig fram till att inse att personlig utveckling även går hand i hand med vår andliga utveckling. För hur mycket vi än utvecklar oss personligen för att fylla alla livets syften inom det personliga och arbetslivet, så inser man till sist att man måste utveckla sig även på ett djupare plan, för att kunna nå sina framgångar även i sitt yrke. Ju högre man når i arbetslivet, desto djupare behöver man gå för att finna sin egen styrka genom andligheten. 

“Fortsättningen – Din inre resa” är rubriken på min nya bok. Den handlar om just vikten av att fortsätta sin utveckling i livet. Låta nyfikenheten och drömmarna få fortsätta. Att inte sätta sig ned och nöja sig, utan att söka vidare. Den handlar om personlig utveckling på ett djupare plan där vår andliga utveckling är avgörande för vår fortsättning. 

Boken är färdigskriven. Just nu håller jag på med redigeringsarbete och allt annat som krävs för att forma allt mitt skrivna material till en bok. Det är mycket arbete, och jag håller även på med annat arbete parallellt. Min förhoppning är att kunna publicera boken under 2019.